Castor Advocatuur

mr.  Eveline (E.S.) Grimminck
Advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht gezondheidsrecht onderwijsrecht

DSC_5772 4e maal bewerkt

Gespecialiseerd in de overheidspraktijk Eveline Grimminck is gespecialiseerd in zowel de bestuursrechtelijke als de civielrechtelijke overheidspraktijk. Zij kent de overheid en andere publiekrechtelijke instellingen niet alleen als advocaat, maar ook van binnenuit. Zij kan u daarom volledig bijstaan in uw contacten met de overheid.
U kunt van Eveline verwachten dat zij met haar grote kennis van het bestuursrecht de best mogelijke oplossing zal aandragen voor elk bestuursrechtelijk vraagstuk dat u haar zal voorleggen.

Eveline heeft lange tijd wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Universiteit van Amsterdam.  Naast haar praktijk op het gebied van omgevingsrecht, projectontwikkeling en milieurecht, heeft Eveline een bijzondere interesse voor de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en cultuur. Eveline wordt naast de traditionele werkzaamheden als advocaat geregeld gevraagd te adviseren Eveline Grimminck kan u bij uitstek bijstaan bij de voorbereiding en onderhandelingen omtrent de besluitvorming van de overheid en de procedure die daarop kan volgen. Ze kent als geen ander de regels en wat daarmee mogelijk is en helpt met veel plezier, kennis en inzet haar cliënten met het realiseren van hun plannen, maar ook bij het bewaken en verdedigen van hun belangen. Ze spreekt als lid van de Raad van Toezicht van instellingen in de gezondheidszorg en welzijn de taal van de zorg en die van de overheid. Zij adviseert en vertegenwoordigt diverse instellingen in hun transitie naar een nieuwe markt.

Maatschappelijke betrokkenheid Eveline is naast haar werkzaamheden als advocaat  lid van de Raad van Toezicht van een zorg- en welzijnsinstellingen,  Voordien heeft zij zitting gehad in diverse bezwaarschriftencommissies en is zij directeur geweest van Museum Amsterdam Noord. Zij was tevens redactielid van het Tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid. Zij  Zij was  verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en heeft over allerhande bestuursrechtelijke onderwerpen gedoceerd en gepubliceerd.

Contactgegevens:
info@castoradvocatuur.nl • postadres: Postbus 502 (1900 AM) Castricum • T(085)0020251
•M(06)40945011 • F(084)8831564 • Bezoekadres: Oude Parklaan 111 (1901 ZZ) Castricum • www.castoradvocatuur.nl • KvK 63390256